Underhåll av bilen

Car mechanic changing engine oilDet finns faktiskt en hel del man kan göra med bilen själv för att förlänga dess livslängd och märka potentiella fel innan de blir allvarliga.En grundläggande genomgång behöver inte ta mer är 15 minuter och är något man lätt kan göra en gång i veckan. Ett sådant underhåll är också riktigt billigt jämfört med vad det kostar att reparea en trasig komponent som kan uppkomma på grund av bristfälligt underhåll.Saker som kan behövas i detta underhåll, som olja och vätskor kan man hitta i webbutiker som Mekster.Det första man bör göra är att kolla oljenivån. Parkera bilen på ett plant område och låt den vara avstängt i minst 5 minuter. Hitta åt oljestickan och dra ut den, torka av den med en trasa, sätt tillbaka den helt och hållet och dra sedan ut den igen. Detta kommer att visa vilken nivå oljan ligger på. Om oljenivån sjunker under den lägsta markeringen på stickan riskerar man att få svåra motorskador.Kolla även kylvätskan i motorn, se bara till att motorn är kall. Börjar det bli lite är det naturligtvis dags att fylla på, har man dock märkt att man fyllt på ofta kan detta beror på ett läckage. Kontrollera slangarna, lederna och radiatorn, ser man väta och missfärgningar någonstans är detta ett tecken på att läckaget är i närheten.Nästa steg är att kolla bromsvätskan, har man manuell växellåda gäller detta även kopplingen. Dessa behållare brukar vara tillräckligt genomskinliga för att man kan mäta utan att öppna upp dem. Att ha lite bromsvätska kan vara riktigt farligt.Slutligen bör man även kontrollera batteriet. Kolla först hur tätt klämmorna sitter, kan man flytta dem med händer sitter de inte tätt nog. Inspektera batteriet och se om det finns några synliga sprickor eller tecken på läckage. Har det uppstått korrosion på anslutningarna kan man ta bort detta genom att skölja noga med en blandning av bakpulver och vatten,